Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023

Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023.

Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul propriu al Primăriei orașului Negrești, din strada N. Bălcescu, nr. 1 și publicat pe site-ul instituției www.negresti.ro, în data de 01.03.2022, conform procesului-verbal nr. 3938.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei orașului Negrești – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 29.03.2022.

Ședința publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de hotărâre susmenționat va fi organizată în data de 13.04.2022, ora 13.00, în sala de ședință a Primăriei.

Proiectul de hotarare poate fi consultat in sectiunea Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice.

Previous ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare și consultare a publicului în etapa II privind consultarea propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal(PUZ)„ Parcelare teren cu nr. cadastral 73201 în vederea realizării de locuințe individuale” strada Vasile Alecsandri, nr.14, oraș Negrești, județul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti