Date de contact

1.

LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADRNINISTRAȚIA PUBLICĂ, REPUBLICATĂ

2.

LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

3.

OMFP 1.304 din 1 septembrie 2004 (*actualizat*) privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

4.

Legea 227/2015 – Codul fiscal

5.

Legea 207 din 2015 – Codul de procedura fiscala

6.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Ați găsit informațiile căutate?

if you cannot find the answer below, please message us

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti