1.

LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADRNINISTRAȚIA PUBLICĂ, REPUBLICATĂ

2.

LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

3.

OMFP 1.304 din 1 septembrie 2004 (*actualizat*) privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

4.

Legea 227/2015 – Codul fiscal

5.

Legea 207 din 2015 – Codul de procedura fiscala

6.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Ați găsit informațiile căutate?

if you cannot find the answer below, please message us

    Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
    Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
    Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti