Convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Negrești în ședință extraordinară pentru data de 30 aprilie 2024

Convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Negrești în ședință extraordinară pentru data de 30 aprilie 2024

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea de indata a Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă extraordinară care va avea loc în data de 30 aprilie 2024, ora 10,00, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 262/29.04.2024.

Proiectul ordinii de zi

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de 25 aprilie 2024.
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/28.03.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spital Orășenesc Negrești, oraș Negrești, strada Decebal, nr. 5,judeţul Vaslui”.

Convocator ședințe

Proiecte de hotarari

Previous Instiintare tratamente cu insecticide

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti