Convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Negrești în ședință extraordinară, pentru data de 3 noiembrie 2022, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Negrești în ședință extraordinară, pentru data de 3 noiembrie 2022, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea de indata a Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă extraordinară care va avea loc în data de 3 noiembrie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 1034/02.11.2022.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de 20 octombrie 2022.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al orașului Negrești pentru trimestrul III al anului 2022
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea VII a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2022.
  3. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție „Reabilitare termică – Sală de sport Școala Gimnazială „Mihai David”, Oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Orașului Negrești – 2022.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție „Dotarea cu aparat foto a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, orașul Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Orașului Negrești – 2022.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție „Dotarea cu cameră de filmat a Casei de Cultură Orășenească „Neculai Cioată”, orașul Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Orașului Negrești – 2022
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Piața agroalimentară, oraș Negrești, județul Vaslui”
  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.147/20.10.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Spital Orășenesc Negrești, Oraș Negrești, Strada Decebal, Nr. 5, județul Vaslui”.
  8. Raportul de audit al Camerei de Conturi Vaslui privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28 din 18.07.2013.
  9. Raportul de audit al Camerei de Conturi Vaslui nr. 80188/19340/03.10.2022 și Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr. 26 din 25.10.2022.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous RAPORTUL de activitate al primarului Orașului Negrești, al doilea an de mandat, pentru perioada octombrie 2021 – octombrie 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti