Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară pentru data de 31 mai 2022, ora 14,00

Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară pentru data de 31 mai 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 31 mai 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 530/23.05.2022.

Proiectul ordinii de zi

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești, convocată de îndată, din data de 19 mai 2022.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti pentru trimestrul I al anului 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Negrești 3 din bugetul local al orașului Negrești.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului orașului Negrești, județul Vaslui
  4. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a terenului intravilan în suprafață de 5457mp, situat în orașul Negrești, strada Abator nr. 6A, județul Vaslui
  5. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 32/24.03.2022 privind aprobarea vânzării unui număr de 7 locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti, a HCL nr. 53/28.04.2022 pentru modificarea HCL nr. 32/24.03.2022 și a HCL nr. 54/28.04.2022 privind aprobarea vânzării unui număr de 2 locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti.
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 41/24.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă tip 1, str. Decebal, nr. 6, oraș Negrești, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”- Corp B ” din Orașul Negrești, judeţul Vaslui”.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „PARCELARE TEREN CU NR. CADASTRAL 73201 ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE”, strada Vasile Alecsandri, nr.14, oraș Negrești, județul Vaslui
  8. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul I – anul 2022.
  9. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous ANUNȚ de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 68,44 ha pășune din domeniul public al orașului Negrești, jud. Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti