Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 31 iulie 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 31 iulie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 31 iulie 2023, ora 14,30 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 746/20.07.2023.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de 28 iunie 2023.

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Bâlciului Tradițional în orașul Negrești în anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a terenului în suprafață de 738 mp reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință “drum”, situat în orașul Negrești, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 4663 mp situat în Negrești, județul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,Asfaltare strada Peneș Curcanul, oraș Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Orașului Negrești – 2023.
 5. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,Achiziție teren intravilan, Oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Orașului Negrești – 2023.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 253.250 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022.
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea V a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2023.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al orașului Negrești pentru trimestrul II al anului 2023.
 9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Negrești.
 10. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul II, anul 2023
 11. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Licitație publică – Spațiul P-13, în suprafață totală de 68,13 mp, situat în incinta Pieței Agroalimentare din Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti