Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 30 iulie 2021, ora 10,00

Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 30 iulie 2021, ora 10,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 30 iulie 2021, ora 10,00 la sediul primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 400/22.07.2021, actualizata prin Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 401/23.07.2021.

Proiectul ordinii de zi:

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești, convocată de îndată pentru data de 02 iulie 2021.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui însuşit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 14/2001 şi atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 21/30 martie 2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului din oraș Negreşti, Judeţul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării ca bunuri de uz și de interes public local a bunurilor rezultate din Investiția finanțată de către Compania Națională de Investiții, beneficiar orașul Negrești, în cadrul proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a
  sistemului de alimentare cu apă și canalizare, a stației de tratare a apei și a stației de epurare a apelor uzate in localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Negrești, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în regim de închiriere a unui spațiu, situat în Negrești, str. Unirii, Bl. E2, Sc. E, Parter, județul Vaslui, cu destinația de sediu de partid politic, către Partidul Național Liberal, Organizația locală Negrești.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C UTILITĂȚI S.R.L Negrești, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ….
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în  intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ….
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ….
 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ….
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în  intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ….
 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ….
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ….
 16. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPITAL ORĂȘENESC NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 17. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE-SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘ NEGRESTI, JUDEȚUL VASLUI”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 18. Proiect de hotărâre privind  introducerea obiectivului de investiție ,,Modernizarea sistemelor de iluminat public în satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpanița, Căzănești, Glodeni și Cioatele, Oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual
  de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 19. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție  „Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în Orașul Negrești și satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpanița, Căzănești, Glodeni și Cioatele, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a apartamentului cu o cameră și  dependințe situat în Negrești, strada Gării, Bl. G2, Sc. A, Et. 2, Ap.9, județul Vaslui, aflat în proprietatea privată a orașului Negrești.
 21. Proiect de hotărâre privind raportarea contabilă la 30 iunie 2021 la S.C UTILITĂŢI SRL Negreşti, judeţul Vaslui.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti, pe trimestrul II 2021.
 23. Proiect de hotărâre privind virarea de credite bugetare pe anul 2021.
 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Negreşti în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui (APC Vaslui).
 25. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Informare privind apa potabilă

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti