Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 30 august 2022, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 30 august 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 30 august 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 760/22.08.2022.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 28 iulie 2022
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieţei agroalimentare și a Bazarului din orașul Negrești, județul Vaslui și a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice în piaţă și bazar.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 9 locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 73/31 mai 2022 privind aprobarea participării UAT Oraș Negrești la programul PNRR/2022/C15- educație , pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Construire creșă, Oraș Negrești, Județul Vaslui”.
  4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3168 mp, Nr. cadastral 72412, C.F. nr. 72412, situat în orașul Negrești, strada Pieței, nr. 3, Piață Agroalimentară, județul Vaslui, aflat în domeniul public al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii loturilor în Cartea Funciară.
  5. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al orașului Negrești, județul Vaslui, în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea.
  6. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public local a terenului în suprafață de 5457 mp situat în Negrești, str. Abator, nr. 6A, jud. Vaslui, identificat prin C.F nr. 73307 Negrești, Nr. cadastral 73307, cu destinația construire creșă.
  7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Negreşti în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui (APC Vaslui).
  8. Proiect de hotărâre privind rectificarea V a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2022.
  9. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Înștiințare privind restricționarea circulației autovehiculelor in perioada 14 – 15 august 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti