Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 octombrie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 octombrie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 28 octombrie 2021, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 596/20.10.2021.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 29 septembrie 2021

 1. Proiect de hotărâre privind Programul de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile din administrarea oraşului Negreşti, în perioada 15 noiembrie 2021 – 15 martie 2022.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru realizarea investiției „CONSTRUIRE SERVICE AUTO” Negrești, strada Decebal, nr. 74.
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Negrești care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Norocel” – Negrești , pentru anul școlar 2021-2022.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea III a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiție ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ORAȘ NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”.
 6. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,Estacadă supratraversare râul Bârlad, SPAU și înlocuire conductă canalizare, oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiție ,,Estacadă supratraversare râul Bârlad, SPAU și înlocuire conductă canalizare, oraș Negrești, Județul Vaslui”.
 8. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,Reabilitare rețea apă, reabilitare canalizare, racord apă și foraj orizontal, oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare rețea apă, reabilitare canalizare, racord apă și foraj orizontal, oraș Negrești, Județul Vaslui”.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 90/04.11.2020 privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Negrești, județul Vaslui.
 11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 12. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Anunt privind data de depunere a dosarelor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti