Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 28 martie 2024

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 28 martie 2024

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 28 martie 2024, ora 13,00, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 187/20.03.2024.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de 29 februarie 2024.
 1. Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Plevna” unui drum  de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui.
 2. Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea denumirii ”Strada Mihail Sturza” unui drum de interes public local în categoria funcțională străzi situat pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraș Negrești, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 126 mp situat în intravilanul orașului Negrești, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 4, județul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 599 mp situat în intravilanul orașului Negrești, Decebal, F.N, județul Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Poiana pentru biserica din sat Cioatele din bugetul local al orașului Negrești
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondurilor constituite din cota de dezvoltare şi redevenţă din preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Spital Orăşenesc Negreşti, oraş Negreşti, strada Decebal, nr. 5, județul Vaslui”
 8. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spital Orășenesc Negrești, Oraș Negrești, Strada Decebal, Nr. 5, județul Vaslui”.
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tipului de suport alimentar pentru elevii Școlii Gimnaziale „Mihai David” Negrești, în cadrul Programului național „Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii din cel puțin 1.000 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în scopul sprijinirii participării la educație a tuturor copiilor, pentru anul 2024.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea II a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2024.
 11. Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Negrești pentru anul 2023.
 12. Raportul de activitate al Bibliotecii orășenești ”Constantin Macarovici” pentru anul 2023.
 13. Proiect de activități al Bibliotecii orășenești ”Constantin Macarovici” pentru anul 2024.
 14. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Convocator ședințe

Proiecte de hotarari

Previous Invitație la activitățile desfășurate de Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui cu ocazia Zilei Poliției Române în orașul Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti