Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 februarie 2023, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 februarie 2023, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 28 februarie 2023, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 100/20.02.2023.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești din data de  6 februarie 2023.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării ca bunuri de uz și de interes public local a bunurilor rezultate din Investiția implementată de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” – Depozit neconform închis U.A.T. Oraș Negrești.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de  20 mp,  situat în  Negrești, strada Unirii, Bl. E1, E2, E3, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a autoturismului marca Dacia Logan către S.C Utilități S.R.L Negrești, societate aflată sub autoritatea consiliului local.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, valabilă în anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 104/31.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul orașului Negrești.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii Orașului Negrești, Județul Vaslui la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației Grupul de Acţiune Locală Ștefan cel Mare.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 6/27.01.2022 privind introducerea obiectivului de investiție ,,Reparații și asfaltare alei, oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al  Oraşului Negrești – 2022.
 8. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii necesare obiectivului ,,Reabilitare și reparații terenuri de sport, Parc Centru Civic, oraș Negrești, Județul Vaslui” și introducerea obiectivului de investiții în Programul anual de investiții al  Oraşului Negrești – 2023.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 380.030 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2023.
 11. Raport de activitate al Bibliotecii Orășenești ”Constantin Macarovici” pentru anul 2022.
 12. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous LEMN PENTRU FOC DE VANZARE

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti