Convocarea Consiliului Local Al Orașului Negrești În Ședință Ordinară Pentru Data De 27 Iunie 2024

Convocarea Consiliului Local Al Orașului Negrești În Ședință Ordinară Pentru Data De 27 Iunie 2024

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 27 iunie 2024, ora 11,30, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 314/18.06.2024.

Proiectul ordinii de zi

  • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Negreşti, convocată de îndată, din data de 30 mai 2024.
  1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi nefiscale principale restante la data de 31.12.2023 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza UAT Negreşti.
  2. Proiect de hotărâre privind organizarea Bâlciului Tradiţional în oraşul Negreşti în anul 2024.
  3. Proiect de hotărâre privind constituirea Structurii Comunitare Consultative a unităţii administrativ teritoriale pentru activitatea de prevenire a separării copilului de familie.
  4. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

Convocator ședințe

Proiecte de hotarari

Previous 𝐑𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti