Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 24 noiembrie 2022, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 24 noiembrie 2022, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 24 noiembrie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 1075/16.11.2022.

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Negrești, din data de 03 noiembrie 2022.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Amplasare capacități de producere energie electrică eoliană, zona Negrești, județul Vaslui”.
  2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Amenajarea și dotarea spațiilor publice, achiziție de mobilier stradal, Oraș Negrești, Județul Vaslui”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Orașul Negrești și Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Iași.
  4. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a terenului intravilan în suprafață de 394 mp, situat în Negrești, strada Ion Creangă, FN, T 55,judeţul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – Județul Vaslui (APC VASLUI) și Operatorul Regional AQUAVAS SA, prin Actul Adițional 13.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023.
  7. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul III – anul 2022.
  8. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous ANUNȚ – LISTA SCURTA DIRECTOR GENERAL SC UTILITATI SRL

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti