Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 24 noiembrie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 24 noiembrie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 24 noiembrie 2021, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 640/16.11.2021.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 28 octombrie 2021.
  • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Negreşti, din data de 11 noiembrie 2021.
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 64/24.06.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2021/2022.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei oraşului Negreşti către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare şi Dezvoltare Durabilă a judeţului Vaslui.
  4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea SC HELIOS&WIND SRL asupra unor terenuri proprietate publică a U.A.T. Oraş Negreşti, judeţul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune actualului concesionar, a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Negreşti, str. Pieţei, nr. 3, Judeţul Vaslui.
  6. Proiect de hotărâre privind inventarierea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Negreşti a terenului intravilan în suprafaţă de 1452 mp, din care suprafaţă construită la sol 470 mp, situat în Negreşti , str. Aleea Nucilor, nr. 1C, judeţul Vaslui.
  7. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul III anul 2021.
  8. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Anunt privind elaborarea PUZ – Amplasare Capacitati de producere energie electrica eoliana, zona Negresti

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti