Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 24 iunie 2021, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 24 iunie 2021, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 24 iunie 2021, ora 14,00 la sediul primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 353/15.06.2021.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, convocată pentru data de 27 mai 2021.
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al Contractului de închiriere a bunurilor imobile care fac obiectul procedurii de închiriere prin licitație publică.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al Contractului concesiune a bunurilor imobile care fac obiectul procedurii de concesionare prin licitație publică.
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafață de 18,40 mp, situat în Negrești, str. Unirii, Bl. E2, Sc. C, parter, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafață de 35,16 mp, situat în Negrești, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în orașul Negrești, prin concesiune, și a documentației necesare pentru delegarea acestui Serviciu.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor Serviciului de iluminat public în orașul Negrești, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 45.000 lei din bugetul local al orașului Negrești, lăcașelor de cult.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui amplasament situat în intravilanul orașului Negrești, pentru depozitarea temporară a deșeurilor vegetale.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui amplasament situat în intravilanul orașului Negrești, în vederea stocării temporare a deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza UAT Negrești, județul Vaslui.
 11. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul I anul 2021.
 12. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti