Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 22 decembrie 2021, ora 14,00

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 22 decembrie 2021, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 22 decembrie 2021, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 687/14.12.2021.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 177,00 mp înscris în CF 73202 Negrești, având nr. cadastral 73202.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti, pe trimestrul IV 2021.
  3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la H.C.L nr. 22/28.04.2015, privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Negrești, județul Vaslui
  4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafață de 40,20 mp, situat în Negrești, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, aflat în domeniul public al orașului Negrești, județul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a actualului concesionar, a terenului în suprafață de 62,65 mp, situat în Negrești, str. Pieței, Județul Vaslui.
  6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a actualului concesionar, a terenului în suprafață de 241 mp, situat în Negrești, str. M. Kogălniceanu, nr. 20, Județul Vaslui.
  7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a actualului concesionar, a terenului în suprafață de 120 mp, situat în Negrești, str. M. Kogălniceanu, Bl.C4, Județul Vaslui.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către Primarul și Viceprimarul orașului Negrești, județul Vaslui, în anul 2022.
  9. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous 16 decembrie 2021 – Festivalul de colinde “Hristos se naște, slăviți-L”

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti