Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 20 decembrie 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 20 decembrie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 20 decembrie 2023, ora 14,00, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 1075/12.12.2023.

Proiectul ordinii de zi

• Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești, convocată de îndată, din data de 08 decembrie 2023.

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reglementare a circulației rutiere pe drumurile publice din oraşul Negreşti, judeţul Vaslui.

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 2541 mp, înscris în C.F. nr.73599, Negrești, având Nr. Cadastral 73599.

3. Proiect de hotărâre privind oportunitatea trecerii din domeniul public al orașului Negrești în domeniul public al statului a imobilului teren în suprafață de 1356 mp și clădire în suprafață de 234 mp, situate în Negrești, strada Tudor Vladimirescu, nr. 2A, jud. Vaslui.

4. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 1069 mp situat în intravilanul orașului Negrești, județul Vaslui.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea XI a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2023.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mobilitate urbană verde, extinderea sistemului de monitorizare video pentru siguranță publică și stații de încărcare vehicule electrice, oraș Negrești și satele componente, județul Vaslui”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul Județului Vaslui”.

8. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Dezbatere publica – proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 2021-2030

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti