Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 21 aprilie 2021, ora 13,00

Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 21 aprilie 2021, ora 13,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 21 aprilie 2021, ora 13,00 la sediul primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 230/13.04.2021.

Proiectul ordinii de zi

 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al oraşului Negreşti, pe anul 2021.
 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 2.885.419 lei din excedentul bugetului local îmegistrat la data de 31.12.2020.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondurilor constituite din cota de dezvoltare şi redevenţă din preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea  tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al UAT Negreşti.
 5. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza U AT Negreşti.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de  iluminat public în oraşul Negreşti, stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciului de  iluminat public, a Strategiei Locale de dezvoltare a Serviciului de iluminat public şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în oraşul  Negreşti, judeţul Vaslui.
 7. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului provizoriu la S.C. Utilităţi S.R.L Negreşti, judeţul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al oraşului Negreşti.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, supuse adoptării Consiliului Local al oraşului Negreşti.
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 11. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Convocarea de îndată a Consiliului Local al orașului Negrești în ședință extraordinară, pentru data de 14 aprilie 2021, ora 15,30 în sala de ședințe a Primăriei

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti