Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2021

Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Primăria Orașului Negrești a iniţiat procedura de consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2021.

În acest context am procedat la afişarea la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, în spaţiu accesibil publicului, a documentaţiei privind bugetul local la Orașului Negreşti pe anul 2021.

Documente afişate:

Concomitent am realizat afişarea documentelor menționate mai sus pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.negreşti.ro. 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, în perioada 31.03.2021 – 14.04.2021 pe adresa:
Primăria oraşului Negreşti, strada Nicolae Bălcescu, nr.1, jud. Vaslui, 735200.

Prezentul proiect de buget va suporta  modificări urmare a propunerilor ce vor fi făcute cât și a comunicărilor pe care le vom primi pentru sume defalcate din TVA cheltuieli descentralizate, pentru finanțarea costului standard pe elev și pentru bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Propunerile şi recomandările pot fi transmise şi la sediul Primăriei oraşului Negreşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail inforpnegresti@gmail.com.

Previous Anunț – 21 loturi de case, situate în suburbia Cioatele, pentru tinerii cu vârsta între 18 – 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti