Anunt – tichete sociale pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”

Anunt – tichete sociale pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”

Începând cu data de 06.06.2022, se pot depune cereri pentru tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022. Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni până în luna decembrie 2022.

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 pentru a beneficia de drepturile mai sus amintite sunt:

  • Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație de susținere a familiei sau ajutor social;
  • Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație de susținere a famiei sau ajutor social,
  • Persoanele fără adăpost

Documentele necesare sunt:

  • Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsește la sediul D.A.S. și pe site-ul instituției
  • Actele de identitate – copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭!

Celelalte categorii de beneficiari de tichete sociale pe suport electronic:

  • a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  • b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  • c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază de alocație de susținere a familiei,
  • d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază de alocație de susținere a familiei,

vor primi tichetele sociale sub formă de card, direct la domiciliu, prin Compania Națională Poșta Română S.A.

Pentru mai multe detalii vă puteți adresa Direcției de Asistență Socială Negresti, tel 0235457890.

Previous Dezbatere publica – Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 59/2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin ANL aflate pe raza UAT Negreşti şi a HCL nr. 13/2022 pentru modificarea anexei la HCL nr. 59/2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin ANL aflate pe raza UAT Negreşti

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti