ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare şi consultare a publicului în etapa I privind intenţia elaborării Planului Urbanistic Detaliu(PUD) – „Construire clădire spaţii comerciale şi servicii P+ 1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. IA, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare şi consultare a publicului în etapa I privind intenţia elaborării Planului Urbanistic Detaliu(PUD) – „Construire clădire spaţii comerciale şi servicii P+ 1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. IA, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Primăria oraşului Negreşti anunţă că în perioada 07.03.2022 – 21.03.2022, destinată consultării documentelor şi a observaţiilor privind intenţia elaborării Planului Urbanistic Detaliu(PUD) – „Construire clădire spaţii comerciale şi servicii P+ 1″ strada Nicolae Bălcescu, nr.1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui conform proiectului întocmit de către SC AXLINE STUDIO S.R.L. Iaşi – arh. Ignatei Alexandru,

nu au fost înregistrate observaţii/sugestii, de la persoanele posibil implicate, de modificare a reglementărilor propuse prin planul urbanistic de detaliu.

Deasemenea, ca urmare a adresei cu nr.3390/21.03.2022 de la Consiliul Judeţean Vaslui referitor la avizarea planului urbanistic de detaliu „Construire clădire spaţii comerciale P+ 1 „, documentaţia pentru Planul Urbanistic Detaliu a primit aviz nefavorabil de la comisia tehnică din cadrul Consiliului Judetean Vaslui.

În consecinţă documentaţia transmisă pentru informarea şi consultarea publicului conform Regulamentului local aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local se înapoiază beneficiarului.

Previous Suplimentarea II a proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 24 martie 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti