ANUNŢ referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă și terenurile de sport aflate în administrarea Orașului Negrești, județul Vaslui

ANUNŢ referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă și terenurile de sport aflate în administrarea Orașului Negrești, județul Vaslui

Astăzi 14 septembrie 2023, Primăria orașului Negrești, județul Vaslui, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă și terenurile de sport aflate în administrarea Orașului Negrești, județul Vaslui .  

Documentația aferentă respectivului proiect de hotărâre poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.negresti.ro/Transparenta decizională și la sediul Primăriei orașului Negrești, județul Vaslui, din strada N. Bălcescu, nr. 1.

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul de Informare și Relații cu Publicul, Arhivă, Consiliul Local  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Negrești, județul Vaslui.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 25 septembrie 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: inforpnegresti@gmail.com, prin poștă, pe adresa strada N. Bălcescu, nr. 1, oraș Negrești, județul Vaslui sau la sediul instituției, la Registratură, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30 și vineri în intervalul orar 8,00 – 14,00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă și terenurile de sport aflate în administrarea Orașului Negrești, județul Vaslui „.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 5 octombrie 2023.

Pentru informatii suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0235457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, persoană de contact: Chetroşanu Nicoleta Gigia – consilier Informare și Relații cu Publicul, Arhivă Consiliul Local.

Previous Mamografie Gratuită pentru Prevenirea Cancerului de sân – 10 Octombrie 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti