Anunț de consultare publică pentru Proiectul de Reabilitare a Rețelei de Apă și Canalizare în Orașul Negrești, Jud. Vaslui

Anunț de consultare publică pentru Proiectul de Reabilitare a Rețelei de Apă și Canalizare în Orașul Negrești, Jud. Vaslui

ORAȘUL NEGREȘTI, titular al proiectului „Reabilitare rețea de apă, reabilitare canalizare, racord de apă și foraj orizontal, oraș Negrești, judetul Vaslui, propus a fi realizat în orasul Negresti, str. Casa Apelor, Tudor Vladimirescu, Eternitatii, Negrea, Abator, Mihail Kogalniceanu, 1 Decembrie, jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare rețea de apă, reabilitare canalizare, racord de apă și foraj orizontal, oraș Negrești, judetul Vaslui, propus a fi realizat în orasul Negresti, str. Casa Apelor, Tudor Vladimirescu, Eternitatii, Negrea, Abator, Mihail Kogalniceanu, 1 Decembrie, jud. Vaslui.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui

Previous Anunț: Scheme de Ajutor de Stat pentru Apicultori în contextul crizei Rusiei împotriva Ucrainei

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti