ANUNT, privind intenția elaborării PUD – “CONSTRUIRE CLADIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, oraș Negrești, județul Vaslui

ANUNT, privind intenția elaborării PUD – “CONSTRUIRE CLADIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, oraș Negrești, județul Vaslui

Primaria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru ,,CONSTRUIRE CLADIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+ l”, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, oraș Negrești, județul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC AXLINE STUDIO S.R.L. Vaslui – arh. Ignațel Alexandru.

Prin planul urbanistic de detaliu inițiat de către beneficiarul Paval Constantin-Dănuț, persoana fizica, se propune elaborarea soluției urbanistice pentru construirea pe amplasament a unei clădiri de spatii comerciale și servicii (4 spatii comerciale).

Pe terenul de amplasament, beneficiarul are drept de proprietate conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1168 din 07.06.2013.

Viitorul P.U.D. a fost solicitat de către Primaria orașului Negrești, ca urmare a faptului:

– conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu nr. 70991 aparține zonei echipamentelor publice cu caracter de centralitate, locuințe colective și individuale C – pentru locuințe(L), Subzonei de locuințe individuale cu caracter urban (L1) – UTR 17, categoriei de folosință arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

  1. Funcțiunea – zona de instituții publice și servicii de interes general(IS), subzona activităților legate de culservicii și comerț(ISd) – nou propusa.

– POT max propus = 50 %

– CUT max propus = 2,50 ADC/mp teren

– Regim maxim de înălțime – H max = 10.00 m

– Limite de construibilitate:      S(posterior): 0,50 m,

N(frontal): 3,50 m,

V(limita de proprietatea vestica): 3,00 m,

E(calea de acces Primărie): 2,50 m.

– Accesul se realizează din strada Nicolae Bălcescu.

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr.21/2011, in perioada 26.08.2022 – 25.09.2022 publicul poate sa consulte și sa-și exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor P.U.D. la sediul Primăriei orașului Negrești – Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (8:00-16:30).

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare PUZ și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Planșa cu reglementările propuse prin PUZ poate fi consultata și pe pagina de internet www.negresti.ro la secțiunea Elaborări planuri urbanistice.

Persoana responsabila cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Previous 11 septembrie 2022, REGAL FOLCLORIC cu participarea extraordinară a 20 de interpreți

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti