ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Primăria oraşului Negreşti anunţă elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru „BISERICĂ DE RlT ORTODOX”, strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC NEOHABITAT-OFFICE S.R.L. Vaslui – arh. Toma Mariana.

Prin planul urbanistic zonal iniţiat de către beneficiarul Parohia Siliştea, persoană juridică, se doreşte construirea unei biserici de rit ortodox pe terenul aflat la strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui.

Pe terenul de amplasament, beneficiara are drept de proprietate conform contractului de donaţie nr. 142 din 05.05.2004.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria oraşului Negreşti, ca urmare a faptului:

– conform PUG al oraşului Negreşti, imobilul cu nr. 71583 aparţine zonei pentru locuinţe(L), Subzonei de locuinţe individuale cu caracter urban (Ll) – UTR 14, categoriei de folosinţa arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

  1. Funcţiunea – zonă de instituţii publice şi servicii de interes general(IS), subzona activităşilor legate de culte 1 (ISc) – nou propusă.
  • POT max propus = 30 %
  • CUT max propus = O, 70 ADC/mp teren
  • Regim maxim de înâlţime – H max= 22.00 m
  • Limite de construibilitate: S(aliniament): 63,00 m; N(limita posterioară): 86,89 m; V(limita stânga): 0,75 m; E(limita dreapta): 7,69 m.

– Accesul se face din parcela cu NC 71732, proprietatea beneficiarului investiţiei (Parohia Siliştea, comuna Todireşti.

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 27.06.2022 – 22.07.2022 publicul poate să consulte şi sa-şi exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primăriei oraşului Negreşti

-Centrul de Relaţii cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (8:00- 16:30).

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare PUZ şi se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.negresti.ro la sectiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei oraşului Negreşti – Compartimentul informare şi relaţii cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com

Previous ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare și consultare a publicului în etapa I privind intenția elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraș Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti