ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „MODIFICARE ZONĂ FUNCTIONALĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: SALĂ DE EVENIMENTE, ANEXE, ALE.I BETONATE PIETONALE, PARCARE, TERASĂ, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRE” jud. Vaslui, oraș Negrești, str. 1 Decembrie, nr.73

ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „MODIFICARE ZONĂ FUNCTIONALĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: SALĂ DE EVENIMENTE, ANEXE, ALE.I BETONATE PIETONALE, PARCARE, TERASĂ, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRE” jud. Vaslui, oraș Negrești, str. 1 Decembrie, nr.73

Primăria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic zonal pentru „Modificare zonă funcțională în vederea construirii: Sală de evenimente, anexe, alei betonate pietonale, parcare, terasă, spații verzi și împrejmuire”, strada 1 Decembrie, nr.73, oraș Negrești, județul Vaslui, conform proiectului întocmit de către BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ – arh. TIRJLĂ DANIEL, coordonator, specialist RUR – arh. Toma Mariana.

Prin planul urbanistic zonal inițiat de către beneficiarul Bichineț Corneliu, persoană fi zică, se dorește construirea unei sală de evenimente, anexe, alei betonate pietonale, parcare, terasă, spații verzi și împrejmuire pe amplasamentul din strada 1 Decembrie, nr.73, oraș Negrești, județul Vaslui.

Amplasamentul propus pentru studiu are o suprafață totală de 10000 mp, este proprietatea d-lui Bichineț Corneliu ca bunuri proprii deținut conform titlului de proprietate, nr. 1908/48915 din 24.03.2023 și este constituit dintr-o singură parcelă.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria orașului Negrești, ca urmare a faptului:

– conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu N.C 71141 aparține Zonei pentru spatii verzi amenajate, perdele de protecție, sport si agrement (SP), respectiv zonei forestiere în intravilan (SP4) – UTR 16, categoriei de folosință arabil.

Reglementările propuse pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:
Funcțiunea – zonă de instituții publice și servicii de interes general(IS), subzona activităților de servicii și comerț (ISd) – nou propusă.

– POT max propus = 9,35 % (max admis = 40 %)
– CUT max propus = 1,10mp ADC/mp teren (max admis = 1,2 mp ADC/mp teren)
– Regim maxim de înălțime – H max= P+M(max admis = P+2E)
– Limite de construibilitate:
E(limita aliniament): variabil de la 5.06 – 6.38 metri limită stradă 1 Decembrie (DJ 248F);
V(limita posterioară): minim 5.00 metri față de limita de proprietate posterioară a terenului;
N(limita dreapta): minim 4.00 metri față de limita de proprietate;
S(limita stânga): variabil7.42 – 8.83 metri față de limita de proprietate;

Accesul se realizează pe latura de est din DJ 248F, cu îmbrăcăminte asfaltică, cu lățime de 7m.

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 05.09.2023 – 19.09.2023 publicul este invitat să consulte, să transmită observații și propuneri scrise argumentate și justificate privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei orașului Negrești -Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (8:00-16:30).

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare P.U.Z. și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Planșa cu reglementările propuse prin P.U.Z. poate fi consultată și pe pagina de internet www.negresti.ro la secțiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Mai multe detalii:

Previous ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare și consultare a publicului în etapa I privind intenția elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „Modificare zonă funcțională în vederea construirii: sală de evenimente, anexe, alei betonate pietonale, parcare, terasă, spații verzi și împrejmuire” jud. Vaslui, oraș Negrești, str. 1 Decembrie, nr.73

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti