Anunț – Lista preliminară cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin ANL, valabilă în anul 2024

Anunț – Lista preliminară cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin ANL, valabilă în anul 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naţionale pentru Locuinţe și ale Hotărârii nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuinţe, se afișează astăzi, 01.03.2024, lista preliminară cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, valabilă în anul 2024, aprobată prin HCL nr. 13/29.02.2024.

Termenul de depunere a contestațiilor este de 7 zile de la data afișării, iar soluţionarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la înregistrare acestora, în condițiile legii.

Anexăm prezentului anunț Lista preliminară cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, valabilă în anul 2024.

Previous Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 29 februarie 2024, ora 11,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti