ANUNȚ licitație publică pentru închirierea  unui  spațiu aflat în proprietatea publică  a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Decebal, nr. 5

ANUNȚ licitație publică pentru închirierea  unui  spațiu aflat în proprietatea publică  a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Decebal, nr. 5

U.A.T. Orașul Negrești cu sediul in Orașul Negrești str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail inforpnegresti@gmail.com organizează în data de 28.04.2022, ora 10.00 licitație publică pentru închirierea  unui  spațiu aflat în proprietatea publică  a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Decebal, nr. 5.

I. Informații privind obiectul închirierii:

Spațiul în  suprafață de 62,9 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 28,7 mp, este situat în Orașul Negrești, Str. Decebal, nr.5, destinat activităților medicale referitoare la sănătatea umană sau activități conexe actului medical.

II. Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Negrești nr. 7/2022 și conține:

Informații generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;

Caietul de sarcini;

Instrucțiuni privind organizarea si desfășurarea procedurii de închiriere;

Instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

Instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

Informații referitoare  la clauzele contractuale  obligatorii

Formulare

3. Modalitățile de intrare in posesia documentației de atribuire:

La sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu  nr.1,  Compartimentul  Juridic  de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.

Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită la Casieria Primăriei Orașului Negrești

Data limită până la care se pot solicita clarificări este 15.04.2022, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele:

Data limita pentru depunerea ofertelor este  27.04.2022,ora  16.00.                            

Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, Oraș Negrești, județul Vaslui, cod poștal 735200.

Ofertele de depun într-un  singur exemplar.

5. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu nr.1 în data de  28.04.2022, ora  10.00, în Sala Mare.

6. Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare , nr. 54, Cod Poștal: 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

7. Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare în data de 31.03.2022.

Previous Anunt privind închirierea păşunilor U.A. T. Negreşti, judeţul Vaslui, prin procedură publică de atribuire directă sau prin licitaţie publică cu strigare

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti