ANUNT – dezbatere publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Pieței agroalimentare și a Bazarului din orașul Negrești, județul Vaslui și a taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice in piață și bazar

ANUNT – dezbatere publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Pieței agroalimentare și a Bazarului din orașul Negrești, județul Vaslui și a taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice in piață și bazar

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, propunem spre dezbatere publica textul complet al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței agroalimentare și a Bazarului din orașul Negrești, județul Vaslui și a taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice in piață și bazar.

Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul propriu al Primăriei orașului Negrești, din strada N. Bălcescu, nr. 1 și publicat pe site-ul instituției – www.negresti.ro, in data de 11.07.2022, conform procesului-verbal nr. 14407.

Cei interesați pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei orașului Negrești – Registratura, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail inforpnegresti@gmail.com, pana pe data de 9 august 2022.

Ședința publica in cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de hotărâre susmenționat va fi organizata in data de 25 august 2022, ora 10,00 , in sala de ședința a Primăriei.

Previous ANUNT – În atentia utilizatorilor de terenuri agricole care au depus cereri APIA în vederea obţinerii de subvenţii

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti