Anunț de licitație publică – Spațiul – P-06, în suprafață de 23,33 mp, situat în incinta Pieței Agroalimentare din Negrești

Anunț de licitație publică – Spațiul – P-06, în suprafață de 23,33 mp, situat în incinta Pieței Agroalimentare din Negrești

Orașul Negrești cu sediul în Orașul Negrești str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679 , e-mail: inforpnegresti@gmail.com, organizează în data de 01.03.2023, ora 15.00 licitație publică pentru închirierea unui  spațiu aflat în proprietatea publică a Orașului Negrești, jud. Vaslui.

 1. Informații privind obiectul închirierii:
  • Spațiul – P-06, în suprafață de 23,33 mp, este situat în incinta Pieței Agroalimentare din Negrești, Str. Pieței, nr.3, jud. Vaslui și este destinat activităților comerciale, respectiv: comercializarea de legume/fructe, lapte și produse lactate, miere și produse apicole, boia – semințe, flori, produse de alimentație publică.
 2. Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Negrești 191/28.12.2022 și conține:
  • Informații generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
  • Caietul de sarcini;
  • Instrucțiuni privind organizarea si desfășurarea procedurii de închiriere;
  • Instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
  • Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;
  • Instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
  • Informații referitoare la clauzele contractuale  obligatorii;
  • Formulare
 3. Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:
  • La sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu 1,  Compartimentul  Juridic de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.
  • Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită la Casieria Primăriei Orașului Negrești, situată în Negrești, str. M. Sadoveanu, nr. 4, jud. Vaslui.
  • Data limită până la care se pot solicita clarificări este 20.02.2023, ora 14.00.
 4. Informații privind ofertele:
  • Data limita pentru depunerea ofertelor este 28.02.2023, ora  16.00.
  • Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, Oraș Negrești, județul Vaslui, cod poștal 735200.
  • Ofertele de depun într-un singur exemplar.
 5. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu nr.1 în data de 01.03.2023, ora 15.00, în Sala Mare.
 6. Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare, 54, Cod Poștal: 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

Documentația poate fi descărcată din secțiunea Licitații, accesând link-ul de mai jos:

Licitații

Previous Anunț de licitație publică – Spațiul – P-05, în suprafață de 23,69 mp, situat în incinta Pieței Agroalimentare din Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti