ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 163,93 mp, proprietate privată a Orașului Negrești, situat în str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 163,93 mp, proprietate privată a Orașului Negrești, situat în str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui

U.A.T. Orașul Negrești cu sediul in Orașul Negrești str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com organizează în data de 31.03.2022, ora 10.00, licitație publică pentru închirierea  unui  spațiu aflat în proprietatea privată  a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Decebal, nr. 5.

 1. Informații privind obiectul închirierii:
  • Spațiul în suprafață de 163,93 mp, este situat în Orașul Negrești, Str. Decebal, nr.5, destinat pentru extindere cabinet medical – sală de așteptare pacienți și spațiu pentru arhivă.
 • Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Negrești nr. 25/24.02.2022 și conține:
  • Informații generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
  • Caietul de sarcini;
  • Instrucțiuni privind organizarea si desfășurarea procedurii de închiriere;
  • Instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
  • Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;
  • Instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
  • Informații referitoare la clauzele contractuale  obligatorii
  • Formulare
 1. Modalitățile de intrare in posesia documentației de atribuire:
  • La sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu 1,  Compartimentul  Juridic  de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.
  • Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită la Casieria Primăriei Orașului Negrești
  • Data limită până la care se pot solicita clarificări este 22.03.2022, ora 14.00.
 2. Informații privind ofertele:
  • Data limita pentru depunerea ofertelor este 30.03.2022,ora  16.00.
  • Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, Oraș Negrești, județul Vaslui, cod poștal 735200.
  • Ofertele de depun într-un singur exemplar.
 3. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu nr.1 în data de 31.03.2022, ora  10.00, în Sala Mare.
 4. Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare, 54, Cod Poștal: 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.
 5. Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare în data de 07.03.2022.
Mai multe detalii:
Previous Culturi de plante ce contin substante stupefiante si psihotrope

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti