Actualizarea Cuantumului Chiriei Locuințelor ANL Pentru Anul 2024

Actualizarea Cuantumului Chiriei Locuințelor ANL Pentru Anul 2024

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea actualizării cuantumului chiriei pentru anul 2024, vă solicităm să depuneți până la data de 31 ianuarie 2024 adeverințe cu venitul net realizat în perioada ianuarie-decembrie 2023 de către titularul de contract și soț/soție, alte persoane majore care locuiesc la adresa respectivă (salariu, ajutor de șomaj, pensii pentru limită de vârstă, boală, invaliditate, indemnizație pentru îngrijire copil, declarație pe propria răspundere privind nerealizarea de venituri etc).

În situația nedepunerii documentelor solicitate, conform prevederilor art. 8, alin. (93) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, chiria va fi recalculată fără a se aplica coeficientul de ponderare în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie.

Pentru relații suplimentare persoanele interesate se pot adresa la sediul Primăriei Negrești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1 sau la telefon 0235457679, int. 134.

Previous La mulți ani, 2024! Mesajul Primarului Orașului Negrești, RUSU Petru-Cristinel

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti