Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ privind lista anuală de priorităţi A.N.L., 2018

În vederea stabilirii listei anuale de priorităţi privind repartizarea locuinţelor din fondul ANL pentru anul 2018, vă solicităm să depuneţi în completare sau să actualizaţi dosarul cu următoarele acte:

Ultima actualizare: Joi, 28 Decembrie 2017 09:40

Accesări: 2394

ANUNŢ privind SCUTIREA majorărilor de întârziere datorate de PERSOANE JURIDICE, I.I., I.F., P.F.A.

Vă aducem la cunoştinţă că potrivit HCL nr. 122 din 30.10.2017 a fost aprobată schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociaţii, fundaţii şi alte entităţi de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al oraşului Negreşti.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

Ultima actualizare: Vineri, 15 Decembrie 2017 14:10

Accesări: 1558

Anunţ publicitate din 19.09.2017

În temeiul prevederilor art.47 alin (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Ultima actualizare: Marți, 10 Octombrie 2017 15:08

Accesări: 1416

Anunţ important privind impozitarea clădirilor

Serviciul impozite şi taxe locale informează persoanele fizice asupra modificărilor aduse de Legea 227/2015 privind Codul fiscal asupra impozitului pe clădirile deţinute, care se va calcula în funcţie de destinaţia clădirii:

- clădire rezidențială - construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

- clădire nerezidențială - orice clădire care nu este rezidențială;

- clădire cu destinație mixtă - clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

Ultima actualizare: Marți, 08 August 2017 09:28

Accesări: 1639

Anunţ important pentru locuitorii satelor Căzăneşti, Cioatele, Glodeni, Parpaniţa, Poiana şi Valea Mare

În şedinţa din 29 mai 2017 Consiliul Local Negreşti a aprobat Hotărârea nr. 56 privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2018. Astfel, locuitorii satelor Căzăneşti, Cioatele, Glodeni, Parpaniţa, Poiana şi Valea Mare vor beneficia în anul 2018 de o reducere de aproximativ 2/3 la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile în proprietate.

Ultima actualizare: Marți, 18 Iulie 2017 15:00

Accesări: 1495

Faciliti persoane juridice

Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice sau juridice deţinătoare de apartamente si imobile la care lucrările de reabilitare termică s-au realizat cu respectarea OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.

Scutirea de impozit se acordă pentru proprietarii de locuinte care au realizat pe cheltuială proprie izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic, termo- hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului de la ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care, la parterul blocului există apartamente, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Dosarul pentru scutirea de impozit trebuie să conţină:

 • - cererea contribuabilului ( Cerere privind scutirea de la plata impozitului 1);
 • - documente care să ateste proprietatea imobilului în cauză (contract de vânzare - cumpărare, autorizaţie de construire, extras de Carte Funciară etc. din care să rezulte proprietatea şi destinaţia de locuinţă a acestuia.
 • - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii;
 • - copie după certificatul energetic emis după finalizarea lucrărilor;
 • - copie după contractul de lucrări/ documentele de plată- facturi, chitanţe/ declaratie pe propria raspundere privind efectuarea lucrarilor.

Scutirile la plata impozitului pe clădiri se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică A,B,C,D.

Perioadele de scutire de la plata impozitului pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă D pe o perioadă de 3 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă C pe o perioadă de 4 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă B pe o perioadă de 5 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă A pe o perioadă de 6 ani;

Reducerile la plata impozitului pe clădiri se acordă în procent de 50% pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică E,F,G. Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă G pe o perioadă de 3 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă F pe o perioadă de 4 ani;
 • - clădirile încadrate în clasa de performantă E pe o perioadă de 5 ani.

Proprietarul imobilului trebuie să achite integral toate obligaţiile faţă de bugetul local, calculate până la data depunerii cererii de înlesnire.

Scutirea de plată se face cu începere din data de 1 ianuarie a anului fiscal următor, pe baza unui dosar depus la Serviciul impozite si taxe locale pana la data 31 decembrie, anul fiscal in care s-au  finalizat lucrările.

Ultima actualizare: Miercuri, 01 Noiembrie 2017 13:05

Accesări: 1629

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version