Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunţ - convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Negreşti pentru data de 31.03.2020, ora 10:00

banner clSe aduce la cunoștință publică convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Oraşului Negreşti, care va avea loc în data de 31 martie 2020, ora 10,00 – la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului Orașului Negrești nr.166/19 martie 2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

• Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Negresti din data de 20 februarie 2020.

1.

Proiect de hotarare, privind aprobarea documentatiei de urbanism "Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al orasului Negresti si al satelor componente, judetul Vaslui".

Accesare documentatie PUG

 DESCARCĂ 

2.

Proiect de hotarare, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Piata agroalimentara, oras Negresti , judetul Vaslui" - rest de executat.

DESCARCĂ
3.

Proiect de hotarare, privind introducerea obiectivului de investitie "Extindere conducte de distributie gaz natural in orasul Negresti, judetul Vaslui, strada Mihail Kogalniceanu si Dimitrie Cantemir, in lungime de L=2940 m", in Programul anual de investitii a Orasului Negresti-2020.

DESCARCĂ
 4.

Proiect de hotarare, rectificarea I a bugetului local pe anul 2020.

 DESCARCĂ
 5.

Proiect de hotarare, privind modificarea si completarea art.3 din H.C.L. nr.119/16 decembrie 2019, privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019/2020.

 DESCARCĂ
 6.

Proiect de hotarare, privind aprobarea utilizarii fondurilor constituite din cota de dezvoltare si redeventa din preturile si tarifele serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si epurare.

 DESCARCĂ
 7.

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019/2020.

 DESCARCĂ
 8.

Proiect de hotarare, privind aderarea orasului Negresti, judetul Vaslui, la Asociatia Comunelor din Romania - Filiala judeteana Iasi.

 DESCARCĂ
9.

Proiect de hotarare, privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.

 DESCARCĂ
10.

Proiect de hotarare, privind aprobarea Listei cuprinzand ordinea de prioritate in repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte, valabila in anul 2020.

 DESCARCĂ
11.

Proiect de hotarare, privind punerea la dispozitie a spatiului in vederea functionarii Centrului de permanenta.

 DESCARCĂ
12.

Proiect de hotarare, privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 36,12 mp situat in Negresti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter, aflat in domeniul privat al orasului Negresti, judetul Vaslui.

 DESCARCĂ
13.

Proiect de hotarare, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivului de investitie "Extindere conducte de distributie gaz natural in Orasul Negresti, Judetul Vaslui, strada M. Kogalniceanu si D. Cantemir, in lungime de L=2940 m".

 DESCARCĂ
14.

Proiect de hotarare, privind aprobarea utilizarii sumei de 1.104.643,85 lei din excedentul bugetului local inregistrat la data de 31.12.2019.

DESCARCĂ
15.

Raport de activitate pe anul 2019 al Serviciului impozite si taxe locale.

 DESCARCĂ
16.

Informarea biroului contabilitate privitor la taxa speciala de salubrizare si modalitatea de finantare a platilor catre ADIV.

DESCARCĂ
17

Intrebari, interpelari si informarea consilierilor locali.

 

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version