Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Anunt - convocare Consiliul local

Se aduce la cunostinta publica convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Negresti, care va avea loc in data de 30 august 2019, ora 11,00 - la sediul Primariei Orasului Negresti, cu urmatorul PROIECT AL ORDINEI DE ZI, cuprins in anexa la Dispozitia Primarului Orasului Negresti nr.482/23 august 2019.

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Negresti din data de 02 august 2019.

2. Proiect de hotarare, privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a doamnei Terente Vladimira si declararea vacant a locului acesteia.

3. Proiect de hotarare, privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.

4. Proiect de hotarare, privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a Politiei Locale Negresti, judetul Vaslui.

5. Proiect de hotarare, pentru modificarea HCL nr. 39/2019 privind stabilirea salariilor de baza a  functionarilor publici si contractuali din aparatul de specialitate al primarului orasului Negresti si al serviciilor/institutiilor subordonate.

6. Proiect de hotarare, privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 41,7 mp din imobilul situat in Negresti, strada Unirii, bl.E2, sc.C, parter, aflat in domeniul privat al orasului Negresti, judetul Vaslui, activitati laborator de analize medicale.

7. Proiect de hotarare, privind numirea administratorului provizoriu la S.C. Utilitati S.R.L Negresti, judetul Vaslui.

8. Proiect de hotarare, privind raportarea contabila la 30 iunie 2019 la S.C. UTILITATI SRL Negresti, judetul Vaslui.

9. Proiect de hotarare, privind rectificarea IV a bugetului local al orasului Negresti pe anul 2019.

10. Proiect de hotarare, privind aprobarea contului de executie a bugetului local al orasului Negresti la data de 30 iunie 2019.

11. Proiect de hotarare, privind actualizarea Principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia "Piata agroalimentara orasul Negresti, judetul Vaslui".

12. Diverse.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version