Primaria Orasului Negresti, Judetul Vaslui

Switch to desktop Register Login

Centrul de îngrijire de zi pentru copii

 DESCARCĂ - Regulamentul de organizare și funcționare

Ultima actualizare: Miercuri, 18 Aprilie 2018 13:41

Accesări: 1247

Centrul de Tineret Negreşti

Misiunea Centrului de Tineret este să faciliteze accesul copiilor/tinerilor la servicii sociale de informare şi documentare, consultanţă şi consiliere socială, juridică, educaţie non-formală, de a preveni şi combate excluziunea socială, de a acorda suport pentru asigurarea creşterii, formării, dezvoltării şi educării copiilor/tinerilor. Totodată este conceput ca un loc de întâlnire şi recreere unde copiii/tinerii pot obţine informaţii utile, pot beneficia de cursuri şi trening-uri, acces la calculator şi internet, unde pot deprinde meşteşuguri tradiţionale sau învăţa să picteze, pot beneficia de o multitudine de activităţi de petrecere a timpului liber.

Activităţile Centrului sunt gândite complementar educaţiei formale, venind în completarea abilităţilor dobândite la şcoală, punând accent pe metode participative şi valorificând timpul liber al copiilor/tinerilor.

 DESCARCA - Regulament de organizare si functionare Centru de Resurse Comunitare

Ultima actualizare: Miercuri, 18 Aprilie 2018 14:04

Accesări: 1019

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Date de contact: Tel./Fax: 0235/457399

Program de lucru cu publicul: Luni - Vineri: 08:00 - 16:30, Pauză: 12:00 - 12:30

Contravaloarea actelor de identitate - se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei oraşului Negreşti şi sunt în cuantum de:

  1. Cartea de identitate - 7 lei
  2. Cartea de identitate provizorie - 1 leu

Ultima actualizare: Miercuri, 14 Iunie 2017 16:22

Accesări: 2550

Comisiile de specialitate

I. Comisia pentru programe de devoltare economico-socială, investiţii, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului Negreşti, agricultură, sevicii, comerţ şi taxe locale

1. Munteanu Mihăiţă - din partea: P.S.D - membru

2. Marian Vasile - din partea: P.S.D - membru

3. Moroşanu Radu - din partea: P.S.D - membru

4. Popa Constantin-Cristinel - din partea: P.S.D - membru

5. Terente Vladimira - din partea: P.S.D - membru

6. Rusu Petru-Cristinel - din partea: P.N.L - membru

7. Baciu Petronel-Marius - din partea: P.N.L - membru

8. Ionescu Cristian-Petrică - din partea: P.N.L - membru

9. Fărâmă Victor - din partea: P.N.L - membru

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea licitaţiilor publice şi protecţia mediului înconjurător

1. Mihai Paraschiv-Vasilică - din partea: independent - membru

2. Moroşanu Radu - din partea: P.S.D. - membru

3. Marian Vasile - din partea: P.S.D. - membru

4. Romanescu Ioan - din partea: P.S.D. - membru

5. Lupu Costică - din partea: Asociaţia Partida Romilor „PRO EUROPA” - membru

6. Rusu Petru-Cristinel - din partea: P.N.L. - membru

7. Baciu Petronel-Marius - din partea: P.N.L. - membru

8. Rotariu Bogdan - din partea: P.N.L. - membru

9. Apetrăchioaei Adrian - din partea: P.N.L. - membru

III. Comisia juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, servicii publice, asigurarea funcţionării serviciilor de gospodărire comunală, pieţe şi comerţ, a drepturilor cetăţeneşti

1. Lupu Costică - din partea Asociaţia Partida Romilor „PRO EUROPA” - membru

2. Popa Liviu-Mircea - din partea: P.S.D. - membru

3. Calciu Monica - din partea: P.S.D. - membru

4. Munteanu Mihăiţă - din partea: P.S.D. - membru

5. Romanescu Ioan - din partea: P.S.D. - membru

6. Baciu Petronel-Marius - din partea: P.N.L. - membru

7. Apetrăchioaei Adrian - din partea: P.N.L. - membru

8. Săvuţă Constantin - din partea: P.N.L. - membru

9. Fărâmă Victor - din partea: P.N.L. - membru

IV. Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţti social-culturale, culte şi activităţi sportive

1. Mihai Paraschiv-Vasilică - din partea: independent - membru

2. Săvuţă Constantin - din partea: P.N.L. - membru

3. Terente Vladimira - din partea: P.S.D. - membru

4. Calciu Monica - din partea: P.S.D. - membru

5. Popa Liviu-Mircea - din partea: P.S.D. - membru

6. Popa Constantin-Cristinel - din partea: P.S.D. - membru

7. Rotariu Bogdan - din partea: P.N.L. - membru

8. Fărâmă Victor - din partea: P.N.L. - membru

9. Ionescu Cristian-Petrică - din partea: P.N.L. - membru

Ultima actualizare: Luni, 23 Aprilie 2018 11:06

Accesări: 1288

AUTORIZAREA activitatilor comerciale, de prestari servicii si de alimentatie publica

AUTORIZAREA

activităţilor comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică

Operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică (corespunzatoare codurilor CAEN prevăzute în Anexa) au obligaţia depunerii documentaţiilor în vederea obţinerii acordului de funcţionare, respectiv a  autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare în urmatoarele situatii:

  • pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asociaţii, fundaţii etc.);
  • pentru cabinetele medicale, cabinete medicale veterinare, cabinete avocaţiale, sediile notarilor publici, a executoriilor judecătoreşti, a lichidatorilor judiciari, a experţiilor contabili, primăriilor, centrelor de afaceri, şcolilor şi a altor forme de organizare legală care funcţionează în baza unor legi specifice.

Documentele care vor fi eliberate de Primăria oraşului Negreşti în vederea desfăşurării activitaţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv activităţi de alimentaţie publică sunt:

Ultima actualizare: Marți, 20 Iunie 2017 13:58

Accesări: 1003

Facilităţi persoane fizice

Criteriile şi procedura de acordare de scutiri și înlesniri la plata impozitului pe clădiri şi teren, pentru anul 2018

În urma depunerii cererii şi a documentelor menţionate pentru fiecare facilitate, Serviciul impozite şi taxe locale va întocmi toate documentele necesare în vederea iniţierii de către Primarul orasului Negresti şi supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Consiliului Local a unor proiecte de hotărâri, având ca obiect acordarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru contribuabilii, persoane fizice, care îndeplinesc criteriile menţionate mai sus.

Ultima actualizare: Joi, 22 Iunie 2017 13:24

Accesări: 772

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version